• منظور از یادگیری تجربی، فرآیندی است که بر اساس تجربه و رابطه کودک با محیط به دست می آید.

زمانی که کودکان و حتی بزرگسالان می توانند از طریق کشف، تجربه و خلاقیت و هر آنچه آن ها را به تعامل با دنیای اطرافشان مربوط می کند چیزهای تازه ای یاد بگیرند، فرآیند یادگیری تجربی رخ می دهد.
در این روش، راهنمایی مختصری از طرف بزرگترها برای کودکان کافی است و نیازی به کنترل و هدایت مداوم کودک نیست و کودک خودش به شکلی کاملا طبیعی، روند یادگیری را طی می کند. این نوع یادگیری، محدود به کلاس های درس نیست و هر کودکی در هر شرایطی می تواند از آن بهره مند شود، چه زمانی که در زمین بازی مشغول بالا و پایین پریدن است، چه در منزل و چه در سفر و تعطیلات!
مهم ترین نتیجه این فرآیند ، افزایش کنجکاوی کودکان، بالارفتن میزان خلاقیت آنان و نیز تقویت مهارت حل مساله در کودکان خواهد بود. از سوی دیگر کودکان موفقیت و شکست، ماجراجویی، پذیرفتن ریسک ها و عدم قطعیت را می آموزند.

  • یادگیری تجربی، از مهم ترین بخش های رشد کودک بشمار می رود.

در شهر مشاغل کارالند، سناریو اترکشن ها براساس Experiential Learning یا یادگیری تجربه، نوشته شده است و هر اترکشن چند هدف ویژه را دنبال می کند.
این فرآیند آموزشی به رشد استقلال شخصیت کودکان کمک شایان توجهی می کند. تیم کارالند امیدوارم است با روش های جدید آموزش و سرگرمی که در اختیار دارد، مسیری شاد و هدفمند را پیش روی کودکان این سرزمین قرار دهد.

 

فهرست