آیا شما یک قهرمان کوچک در زندگی خود دارید؟

آتش نشانی در عین حال که کار سختی است، اما بسیار مهم و هیجان انگیز است، کودکان به صورت تیمی کار می کنند و می توانند با چگونگی اطفا حریق در زمان حادثه و همچنین کارهایی که باید در هنگام کشف آتش و بوی دود انجام دهند، آشنا می شوند. آنها باید در آموزش های خود توجه دقیقی داشته باشند؛ زیرا برای ماموریت ویژه ای آماده می شوند …

آتش نشان های کارالند

آتش نشان های شهر کارالند همیشه در حال آماده باش هستند، کودکان درهنگام دریافت یک دستورالعمل آتش نشانی به ماموریت می‌روند و در مسیر با مسائل ایمنی و مسیر های فرار در هنگام حریق آشنا می‌شوند.

قیمت (Price) :

مبلغ  ۲۰ کارو

ظرفیت (Capacity) :

ظرفیت  ۶ کودک

محدوده سنی (Age) :

بالای ۴ سال

مدت زمانی (Duration) :

مدت  ۲۰ دقیقه

لطفا چند ثانیه زمان صرف کنید و این صفحه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید!